MATERIAL HANDLING EQUIPMENT ASIA EXPOงานแสดงวัสดุอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี

The regulatory framework in Asia Pacific is majorly responsible for driving the regional material handling equipment industry. According to estimates, the valuation of market would surpass US$ 80 billion by end of 2025. (Report by Global Market insights).

กรอบข้อบังคับหลักๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ล้วนมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์
ในการขนถ่ายสินค้า โดยจากการประเมินพบว่าตลาดของอุตสาหกรรมนี้จะมีมูลค่าสูงกว่า 80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
(จากรายงานของ Global Market insights)


Material Handling Equipment Expo Asia (MHE Asia): an exclusive platform for Material Handling Equipment providers to showcase their latest equipment - to meet, network and have business talks with Intra-logistics industry professionals (Supply Chain, Operations, Logistics, Procurement) from diverse end user industries such as Automotive, Chemical, Petrochemical, Food and Beverage, FMCG, Retail, eCommerce, Electronics, Electricals, Cement, Fashion and Apparel, Logistics, Ports and Airports etc.

งานแสดงวัสดุอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าแห่งภูมิภาคเอเชีย (MHE Asia) : คือเวทีสุดพิเศษในการจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า เพื่อให้ท่านได้พบปะ, สร้างเครือข่ายและเจรจาพูดคุยทางด้านธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม intra-logistics (ซัพพลายเชน, การปฏิบัติการ,
โลจิสติกส์, จัดซื้อ) จากผู้บริโภคซึ่งมาจากธุรกิจอันหลากหลาย อาทิเช่น ผู้ผลิตรถยนต์, เคมีภัณฑ์, ปิโตรเคมี, อาหารและเครื่องดื่ม, สินค้าอุปโภคบริโภค,
ธุรกิจค้าปลีก, eCommerce, อิเล็คโทรนิค, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ซีเมนต์, เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสินค้าแฟชั่น, โลจิสติกส์, ท่าเรือและท่าอากาศยาน ฯลฯ

 • Unique Platform for International Companies to meet and network with Dealers and Distributors to gain market entry into ASEAN countries;
 • เวทีเฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทระดับนานาชาติที่จะได้พบและสร้างเครือข่ายกับตัวแทนจำหน่ายและผู้กระจายสินค้าเพื่อขยายฐานตลาดเข้าสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน
 • Demonstrate and Launch New Products for Material Handling Equipment, Storage to the Intra-logistics Community;
 • จัดแสดงและเปิดตัววัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าใหม่ๆตลอดจนการจัดเก็บสินค้าเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ชุมชน intra-logistics
 • Communicate with your preferred target audience about your brand via various marketing and sponsorship options available to cater to your needs
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าชมงานซึ่งเป็นกลุ่มลุกค้าของแบรนด์ผ่านการสนับสนุนและการทำการตลาดที่หลากหลายซึ่งพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
 • A dedicated event for Logistics, Supply Chain, Procurement, Warehouse/ Distribution/ Fulfillment Centre, Engineering professionals from diverse end user Industry segments from ASEAN region;
 • งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงสำหรับโลจิสติกส์, ซัพพลายเชน, จัดซื้อ, คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า/ศูนย์บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง (Fulfillment Centre), ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและ ผู้ประกอบการชั้นนำจากหลากหลายภาคส่วนธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
 • Business Matching service which helps exhibitors to meet and have business talks with your target audience;
 • บริการจับคู่ทางด้านธุรกิจซึ่งจะช่วยให้ผู้แสดงสินค้าได้พบและเจรจาตกลงธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • Discuss requirements with Pre-qualified Buyers who are looking to procure solutions for their business and/ or upcoming projects;
 • สนทนากับผู้ซื้อถึงความต้องการขององค์กรนั้นๆในโครงการใหม่ๆที่กำลังมาถึงหรือโซลูชั่นทางด้านจัดซื้อ
 • Meet, share knowledge, network and establish new connections via the Industry seminars and conference running parallel to the exhibition.
 • พบปะ,แลกเปลี่ยนความรู้, สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆผ่านการประชุมสัมมนาซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับงานแสดงสินค้าในครั้งนี้

WHO SHOULD EXHIBIT ใครควรเข้าร่วมแสดงสินค้า

Material Handling Equipments วัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า

 • Forklifts & Hand Lift Trucks รถโฟล์คลิฟท์และรถลากพาเลท
 • Storage & handling systems ระบบจัดเก็บและจัดการสินค้า
 • Cranes & Hoists รอกและเครน
 • Dock Levellers & Loading Ramps สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า (Dock Levellers) และแท่นโหลดสินค้า (Loading Ramps)
 • Pallets พาเลท
 • Pallet Stackers รถยกสูงสำหรับพาเลท (Pallet Stackers)
 • Conveyors ระบบรางเลื่อนลำเลียงแบบต่อเนื่อง (Conveyors)
 • Wheels, Castors & Tyers ล้อรถยนต์, ล้อประเภทต่างๆ (Castor Wheels) และยาง
 • Stackers, Trolleys รถยกอัตโนมัติและรถเข็น
 • Hand Pallets, Industrial Trucks & Hydraulics รถลากพาเลท, รถที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบไฮโดรลิค
 • Batteries, Lubricants, parts and accessories แบตเตอรี่, น้ำมันหล่อลื่น, อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ

Storage Solutions โซลูชั่นด้านการจัดเก็บสินค้า

 • Vertical Storage Solutions โซลูชั่นด้านเครื่องจัดเก็บแบบชั้นหมุนระบบเวอร์ติคัล (Vertical Storage)
 • Containers คอนเทนเนอร์
 • Pallets พาเลท
 • Mobile Shelving ชั้นวางสินค้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Shelving)
 • Pallets, Bins and Crates พาเลท,กล่องพลาสติกและลังไม้
 • Racks ชั้นวางสินค้า
 • Pallets, Bins and Crates พาเลท,กล่องพลาสติกและลังไม้
 • Racks ชั้นวางสินค้า
 • Trolleys รถเข็น

VISITOR PROFILE ข้อมูลผู้เข้าชมงาน

EXHIBITOR REGISTRATION ลงทะเบียนผู้แสดงสินค้า

SILVER PARTNER


Exhibitor

SUPPORTING ASSOCIATION

WSCB.jpg
CLA

MEDIA PARTNERS