SUPPLY CHAIN ASIA ZONE โซนซัพพลายเชนเอเชีย

Supply Chain Zone Asia: An exclusive zone for Warehousing, Logistics and Supply Chain Software, Service and solution providers to meet, network and have business engagements with the Intra-logistics industry professionals from diverse end user industry segments.

โซนซัพพลายเชนเอเชีย : โซนพิเศษสำหรับคลังสินค้า, โลจิสติกส์และซัพพลายเชนซอฟแวร์, ผู้ให้บริการและโซลูชั่นด้านต่างๆซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายและเจรจาตกลงทางด้านธุรกิจกับผู้ประกอบการชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรม intra-logistics รวมถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่นๆจากหลายภาคส่วนธุรกิจ

USPs of Exhibiting in Supply Chain Asia Zone:

ความโดดเด่นของโซนซัพพลายเชนเอเชีย :

 • Unique Platform for International Companies to meet and network with Dealers and Distributors to gain market entry into ASEAN countries;
 • เวทีแสดงสินค้าเฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทระดับนานาชาติซึ่งจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับ ผู้จำหน่ายและผู้กระจายสินค้าเพื่อขยายตลาดเข้าสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน
 • Demonstrate and Launch New Products for Labelling and Identification, Software solution for Supply Chain, Transportation, Warehouse and Inventory Management;
 • จัดแสดงสินค้าและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสำหรับธุรกิจโซลูชั่นด้านฉลากและการบ่งชี้,โซลูชั่นด้านซอฟแวร์ซัพพลายเชนส์, การขนส่ง, คลังสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลัง
 • A dedicated event for Logistics, Supply Chain, Procurement, Warehouse/ Distribution/ Fulfillment Centre, Engineering professionals from diverse end user Industry segments from ASEAN region;
 • เป็นงานแสดงสินค้าที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์, ซัพพลายเชนส์, จัดซื้อ, คลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า/ศูนย์บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง(Fulfillment Centre), ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ผู้บริโภคและผู้ประกอบการชั้นนำจากหลากหลายภาคส่วนธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
 • Business Matching service which helps exhibitors to meet and have business talks with your target audience;
 • บริการจับคู่ทางด้านธุรกิจซึ่งจะช่วยให้ผู้แสดงสินค้าได้พบและเจรจาตกลงธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • Discuss requirements with Pre-qualified Buyers who are looking to procure solutions for their business and/ or upcoming projects;
 • สนทนากับผู้ซื้อถึงความต้องการขององค์กรนั้นๆในโครงการใหม่ๆที่กำลังมาถึงหรือโซลูชั่นทางด้านจัดซื้อ
 • Sponsor and create brand awareness via the knowledge sharing conference and seminars running parallel to the exhibition.
 • สร้าง Brand Awareness และสปอนเซอร์ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานประชุมและสัมมนาซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันกับงานแสดงสินค้าในครั้งนี้

WHO SHOULD EXHIBIT ใครควรเข้าร่วมแสดงสินค้า

 • 2PL Companies (Asset Based Logistics) บริษัท 2PL (ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขั้นพื้นฐาน)
 • 3PL & 4PL Companie บริษัท 3PL & 4PL
 • Industrial Parks สวนอุตสาหกรรม
 • Logistics & Supply Chain Consultants ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • GPS and IOT Solution Providers โซลูชั่นด้านการนำทางด้วยระบบจีพีเอสและ iOT
 • Warehouse Management Software (WMS) ผู้ให้บริการด้านโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า (WMS)
 • Transport Management Software (TMS) ผู้ให้บริการด้านระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (TMS)
 • Inventory Management Software ผู้ให้บริการด้านระบบการจัดการคลังสินค้า
 • Fleet Management Software ให้บริการด้านระบบการจัดการยานพาหนะ (Fleet Management Software)
 • Tracking & Tracing Solutions โซลูชั่นด้านการตรวจสอบและติดตามสถานะ (Tracking & Tracing)
 • Last Mile Technology Companies บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการขนส่งแบบ Last Mile

Labelling and Identification Solutions โซลูชั่นด้านฉลากและการบ่งชี้

 • AIDC Solutions โซลูชั่นด้านระบบชี้เฉพาะอัตโนมัติและจัดเก็บข้อมูล (AIDC)
 • Barcode Scanners & Printers เครื่องอ่านและพิมพ์บาร์โคด
 • Coding & Marking Solutions โซลูชั่นด้าน Coding & Marking
 • RFID / NFC Solutions โซลูชั่นด้าน RFID/NFC
 • Hardware and Readers ฮาร์ดแวร์และเครื่องอ่าน

VISITOR PROFILE ข้อมูลผู้เข้าชมงาน

EXHIBITOR REGISTRATION ลงทะเบียนผู้แสดงสินค้า

SILVER PARTNER


Exhibitor

SUPPORTING ASSOCIATION

WSCB.jpg
CLA

MEDIA PARTNERS