พลาดไม่ได้ ! กับการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆด้านการจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม intra-logistics


Asia Warehousing Show หรือ (AWS) งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านคลังสินค้าการขนถ่ายวัสดุและอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทาน ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเสมือนสถานที่นัดพบประจำปีของผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการขนถ่ายหรือการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในอุตสาหกรรมรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ AWS มอบโอกาสที่มีคุณค่าในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน พร้อมพบปะกับบริษัทผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าเพื่อเข้าถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในอุตสาหกรรมฯ

งาน Asia Warehousing Show จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 โดยจัดร่วมกับงาน Material Handling Expo , E-Commerce Logistics Show และโซน Supply Chain ที่คลอบคลุมในทุกๆมุมมองในอุตสาหกรรมด้านคลังสินค้า , โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

งาน Asia Warehousing Show จัดโดย บริษัท มันช์ เอ็กซ์ฮิบิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด งานนี้เราจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางที่สร้างรวบรวมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ

พันธมิตรผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ


สนับสนุนโดย


สื่อพันธมิตร